Naauekeurige Plattegrond
Het project

Staat en slavernij: het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen laat zien hoe de Nederlandse staat en zijn voorlopers betrokken waren bij het koloniale slavernijverleden. Het beschrijft hoe verschillende betrokkenen, zoals slaafgemaakten, bestuurders en ondernemers in de de Republiek en in de gekoloniseerde samenlevingen, hiermee omgingen. 

Koopman en een tot slaaf gemaakte bediende, anoniem, ca. 1750   ca. 1799
Permabuco voor website
BK 1969 102 A

De aanvang van het project

Het project startte 1 oktober 2022 met als doel het opstellen van een terreinverkenning en een onderzoeksagenda over het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze opdracht aan de redactie meegegeven naar aanleiding van de motie van Tweede Kamerlid Ceder en zijn medeondertekenaars. Deze motie vraagt de regering om in 2023 de uitkomsten te presenteren van een onafhankelijk nationaal onderzoek naar het slavernijverleden en om inzichtelijk te maken ‘wat er heeft plaatsgevonden ten tijde van de slavernij, namens wie en hoe’.

Jaspar Beckx   Don Miguel de Castro, Emissary of Kongo

Jasper Beckx, portret van Dom Miguel de Castro, een zwarte afgezant uit Angola, ca. 1641 -1645, Rijksstudio

Staat en slavernij richt zich op de rol van de Nederlandse staat en samenleving bij het koloniale slavernijverleden en de sociaaleconomische, politieke en maatschappelijke omstandigheden. Hierbij zal het een historiografische inbedding bieden van de kennis die er is, hoe deze tot stand is gekomen en hoe we vanuit hier verder moeten. Vragen die centraal staan zijn: Wat was de betrokkenheid van (voorlopers) van de Nederlandse staat bij het koloniale slavernijverleden en de doorwerking in de gekoloniseerde samenlevingen en in Nederland? Hoe is daar in het verleden en heden op gereageerd door verschillende betrokkenen, zoals slaafgemaakten, bestuurders en ondernemers in de gekoloniseerde samenlevingen? En hoe kan er ruimte ontstaan voor herstel en heling?

Een geografische en temporele verbreding

Het onderzoek wil verder gaan dan eerdere onderzoeken en een geografische en temporele verbreding inzetten. De impact van slavernij op politiek, economie, cultuur en samenleving – en in het bijzonder op slaafgemaakten en andere betrokkenen – begon al tijdens de totslaafmaking in Afrika, werd versterkt tijdens de slavernijperiode, en werkte ook daarna nog door. Staat en slavernij spreekt dan ook over de koloniale slavernij, waarmee de vormen van slavernij bedoeld worden die voortkwamen uit de Europese koloniale expansie van de vijftiende tot het einde van de negentiende eeuw. Er wordt niet alleen gekeken naar de periode van slavernij en slavenhandel, maar ook naar de afschaffing ervan en de omgang met het slavernijverleden in de huidige maatschappij. Door naar deze hele periode te kijken, geeft Staat en slavernij de ruimte om naar de andere vormen van dwangarbeid en exploitatie te kijken die bestonden tijdens en na de slavernij. De voormalig gekoloniseerde gebieden in zowel het Atlantisch gebied als de Indische Oceaan worden belicht en de verschillen, overeenkomsten en ook verbanden tussen deze gebieden zullen aangekaart worden. 

Redactie
RMA betere resolutie

Prof. Dr. Rose Mary Allen

Antropologe en buitengewoon hoogleraar Cultuur, gemeenschap en geschiedenis aan de University of Curaçao.

Esther Captain

Dr. Esther Captain 

Historicus en senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden.

Matthias van Rossum

Dr. Matthias van Rossum 

Historicus en senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. 

Urwin Vyent

Drs. Urwin C. Vyent

Directeur van het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
(NiNsee). 

U kunt contact opnemen via staatenslavernij@kitlv.nl

Pers   •   Links •   Contact

Copyright  •  Algemene voorwaarden • Privacy