Dr. Esther Captain

Esther Captain is historicus en als senior onderzoeker werkzaam bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden.

Esther Captain

Foto: Suzanne Liem

Captains expertise is postkoloniaal Nederland in relatie tot de Nederlands-Caribische eilanden, Indonesië en Suriname. Ze schreef bijdragen voor de stedelijke onderzoeken naar slavernij, kolonialisme en de doorwerking daarvan in Den Haag (2022), Utrecht (2021) en Rotterdam (2020) en is auteur van de Wandelgids sporen van slavernij in Utrecht (2012). Eerder schreef ze Oorlogserfgoed overzee: De erfenis van de Tweede Wereldoorlog in Aruba, Curaçao, Indonesië en Suriname (2010) en publiceerde ze over families, generaties, oorlog en trauma. Ze is lid van de commissie die vanaf 2023 onderzoek gaat doen naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale en postkoloniale geschiedenis en is voorzitter van de stichting Keti Koti Tafel.