Staat en slavernij onderzoek
Homepage afbeelding Staat en Slavernij
 Gerard Andriesz Bicker, vd Helst, 1642, Rijksstudio
Monument
Een Creoolse, Gerrit Schouten, ca. 1810   in of voor 1839, rijksstuido
Schilderij Slavernij kitlv
Vrijheidsbeeld slavernij
Portret van predikant Jacobus Elisa Johannes Capitein, Pieter Tanjé, naar Philip van Dijk, 1742
Armband
EEN BEELD VAN DE BETROKKENHEID

Staat en slavernij laat zien hoe de Nederlandse staat en zijn voorlopers betrokken waren bij het koloniale slavernijverleden.

Het is de paradox van de Republiek der Verenigde Nederlanden: het is een staat die tot stand kwam uit verzet tegen politieke slavernij en overheersing door een vreemde mogendheid – om vervolgens uit te groeien tot een koloniale macht die wereldwijd slavernij bevorderde. 

Met Staat en slavernij wordt onze kennis over het slavernijverleden en de doorwerking ervan getoond, gewogen en tegen het licht gehouden. Waarom weten we over sommige aspecten ervan veel meer dan over andere? En waar kan toekomstig onderzoek zich op focussen?

Het project is uitgevoerd naar aanleiding van de motie Ceder door het Koninklijk Instituut Taal-, Land en Volkenkunde (KITLV) in Leiden (tevens penvoerder van het project), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, de Universiteit van Curaçao en het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) in Amsterdam.

Copyright  •  Algemene voorwaarden • Privacy