Mask Group 6
Veelgestelde vragen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Praktisch

Wanneer komt het boek uit ?

Het boek is donderdag 15 juni 2023 bij uitgeverij Athenaeum verschenen.

Waar kan ik het boek kopen?

Het boek zal te koop zijn in alle boekwinkels in Nederland. Koop uw exemplaar bij de uitgever.

Is het boek ook gratis te lezen?

Ja, er is een Open Access e-boek aangeboden door de Rijksoverheid. Deze is te vinden op hun website.

Komt er een vertaling van het boek?

In juni verschijnt het boek in het Nederlands. Later zal het ook in het Engels verschijnen. Ook de kennisagenda zal vertaald worden.

Wanneer verschijnt de kennisagenda?

De kennisagenda zal in het voorjaar van 2024 verschijnen. Meer informatie volgt snel.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met staatenslavernij@kitlv.nl.


Achtergrond Staat en slavernij

Wat doet dit project?

Dit project is een verkenning van de huidige staat van onderzoek naar het Nederlandse slavernijverleden en zijn doorwerkingen. Het doet geen nieuw onderzoek, maar laat zien waar al onderzoek naar gedaan is, hoe dit onderzoek is uitgevoerd en waar de hiaten in de kennis zitten. Het onderzoek is zo breed mogelijk opgezet en kijkt dan ook naar de gehele geschiedenis van koloniale slavernij in (voormalige) Nederlandse gebieden. Daarbij focust het onderzoek zich ook op de doorwerkingen van het slavernijverleden waar we vandaag de dag nog mee te maken hebben.
Staat en slavernij is het eerste grote onderzoek dat de rol van de Nederlandse staat en zijn voorlopers in de slavernijgeschiedenis in zijn geheel in kaart brengt. Met het bij elkaar brengen van alle bestaande kennis biedt het project een nieuw perspectief op de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden. Naast de publikatie van de bundel Staat en slavernij, is er een kennisagenda gepubliceerd waarin opgeroepen wordt tot meer onderzoek naar dit verleden. 

Wie zijn er betrokken bij het project?

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), het Nationaal instituut Nederlandse slavernijverleden en erfenis (NiNsee) en de Universiteit van Curaçao leiden als regiegroep en redactie  dit onderzoek. Het KITLV en IISG werken al jaren aan onderzoeken naar de Cariben en Zuidoost Azië en de daarmee gepaard gaande post-koloniale (slavernij) geschiedenis van deze gebieden. Het NiNsee is betrokken bij het project als de maatschappelijke organisatie die al jaren vecht voor meer onderzoek naar en erkenning van het slavernijverleden. De Universiteit van Curaçao garandeert een bredere blik dan veel voorgaande onderzoeken door het brede Koninkrijk der Nederlanden mee te nemen in het project. Samen zijn de organisaties gevraagd voor dit onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als onafhankelijke wetenschappelijke partijen.

Wat is de rol van de Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties financiert het project in opdracht van de Tweede Kamer.

Wat is de rol van de klankbordgroep?

De klankbordgroep is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samengesteld. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en kunnen de regiegroep (gevraagd en ongevraagd) advies geven bij de publicatie van Staat en slavernij. De klankbordgroep is onafhankelijk van het ministerie.

Het boek zal 15 juni 2023 bij uitgever Athenaeum verschijnen. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Kopie van 12.2

Henk Schuitvlot, winkel met koloniale waren, ca. 1910-1920, Stadsarchief Amsterdam

Afbeelding buitenhof website

Willem Troost, Paleis Buitenzorg voor de aardbeving van 10 oktober 1834, Rijksstudio

Copyright  •  Algemene voorwaarden • Privacy