Dr. Matthias van Rossum 

Matthias van Rossum is Senior Onderzoeker werkzaam bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

Matthias van Rossum

Van Rossums onderzoek richt zich op de mondiale geschiedenis van arbeid, kolonialisme, slavernij en slavenhandel. Hij is projectleider van GLOBALISE (2022-2026), een project dat een digitale onderzoeksinfrastructuur ontwikkelt voor het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ook is hij mede-coördinator van het internationale databaseproject Exploring Slave Trade in Asia dat tot doel heeft de slavenhandel in de Indische Oceaan en Indonesische archipel in kaart te brengen. Vanaf zomer 2023 leidt hij een NWO-Vidiproject dat verzet en reacties op totslaafmaking onderzoekt aan de hand van getuigenissen van slaafgemaakten en anderen in koloniale rechtszaken.