Mask Group 6
News

Review - Staat en slavernij, Nederland begint zijn koloniaal verleden te erkennen

30 June 2023

De Wereld Morgen - In Nederland is het rapport Staat en Slavernij uitgekomen, een omvangrijk boekwerk waaraan een keur van auteurs heeft meegewerkt. Het is in opdracht van de Nederlandse regering geschreven en betreft een eerste omvangrijke introductie in een verleden dat Nederland lang heeft weggemoffeld. Wil Heeffer: "(Dit rapport) onderlijnt eens te meer hoe structureel racisme, armoede en uitsluiting nog altijd diepe sporen nalaat".

Review - Rapport Staat en Slavernij gaat mank aan activistische retoriek

21 June 2023

Wynia's Week - Wanneer je als nazaat van een slaaf het lijvige, onlangs verschenen Staat en slavernij tot je neemt, moet de moed je in de schoenen zakken. Je wordt overladen met honderden pagina’s aan beproevingen, wreedheden en verschrikkingen waaraan je voorouders werden blootgesteld. Die hebben – zo wil de onaantastbare overtuiging – tot op de dag van vandaag onverkort hun verlammende uitwerking behouden. 

1
2
345

You can contact us at
staatenslavernij@kitlv.nl 

Press   •   Links •   Contact

Copyright  •  Algemene voorwaarden • Privacy