Drs. Cynthia Ortega-Martijn

Projectcoördinator bij Stichting Ocan

Web Cynthia VBG 6454 (2)

Cynthia Ortega-Martijn werd geboren op Curaçao, waar zij haar ambtelijke loopbaan begon. Later verhuisde ze naar Rotterdam waar zij zich voor de gemeente in ging zetten,  onder andere als programmamanager Veelkleurige stad over de thema’s diversiteitbeleid en integratie. Ze koos er vervolgens voor door te gaan als zelfstandig ondernemer en werd directeur van haar eigen bureau: BeComU Advies, Training en Coaching, dat zich toelegde op organisatorische, personele en maatschappelijke vraagstukken. Vanaf 2003 heeft ze zich ingezet voor de ChristenUnie. Eerst als onderdeel van de werkgroep Multicultureel en tussen 2006 en 2012 als Tweede Kamerlid op onder andere de portefeuilles Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs. Van 2016 tot 2020 was Ortega-Martijn interim transition manager/office manager bij Stichting Ocan, waar zij van  2020 tot 2022 directeur-bestuurder was.